John Sahl Andersen

John Sahl Andersen

Professor, Seniorforsker

Undervisnings- og vejledningsområder

Prægraduat

Medicinstudiet: Holdundervisning i Tidlig Patientkontakt. Leder af af kursus i Tidlig Patientkontakt og førstehjælpskurset på 1. semester. Vejledning af OSVAL-studerende. Supervision af medicinske studenters videooptagede konsultationer på 12. semester. Holdundervisning på kursus i Akut Patient på 12. semester. Eksaminator på Hovedkursus i almen medicin, Tidlig Patientkontakt og i Akut Patient.

Folkesundhedsvidenskab: Vejledning på bachelorprojekter og specialer. Underviser i registerforskning. 

MPH-uddannelsen: Vejledning på MPH-projekter.

Postgraduat

Undervisning i litteratursøgning på diverse kurser for praktiserende læger. Underviser på forskningstræningen på Specialeuddannelsen i almen medicin. Underviser på ph.d. kurser.Vejledning af ph.d-studerende og andre yngre forskere.  

Andre aktiviteter

Sagkyndig i almen medicin ved Retslægerådet.

 

Aktuel forskning

John Sahl Andersens projekter ved Afdeling for Almen Medicin:

Multisyge patienter i almen praksis

Undersøgelse af virkning af  interventioner overfor multisyge patienter. Særligt område undersøgelse af et pilotstudie med indførelse af en overblikskonsultation for multisyge i de  prakstiserende lægers overenskomst. 

Polyfarmaci i almen praksis
Formålet er at undersøge stort forbrug af lægemidler set ud fra såvel et patient- som et lægeperspektiv. Desuden undersøges opfattelser af hensigtsmæsmæssig og uhensigtsmæssig forbrug af lægemidler.

 

ID: 12927