Hanne Thorsen

Hanne Thorsen

Gæsteforsker

Medlem af:

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Vejleder specielt inden for emnerne udvikling, formulering, afprøvning for forståelse og overskuelighed, samt relevans og anvendelse af spørgeskemaer på det medicinske studium (OSVAL-1 og 2 opgaver) samt kandidatuddannelsen i Master of Public Health. Desuden vejleder ved forskningstræningen for kommende speciallæger i almen medicin.

  Primære forskningsområder

  Når sundhedsfagligt personale kommunikerer med patienter, f.eks i form af informationer forud for et klinisk forsøg eller i form af spørgeskemaer, sker det ofte, at patienterne ikke forstår eller misforstår meningen med det skrevne.

  Det skyldes antageligt, at professionelle har svært ved at frigøre sig fra deres vante "stammesprog", især når de formulerer sig skriftligt.

  En undersøgelse af, i hvor høj grad mennesker uden sundhedsfaglig baggrund forstår skriftlige meddelelser fra sundhedssektoren, viser med tydelighed, at dette er tilfældet. Især har lægfolk svært ved at forstå og overskue indlægssedler i lægemiddelpakninger. Men det viser sig også, at udvalgte ord, som ellers er almindeligt anvendt idet danske sprog, misforstås, når de anvendes i en sundhedsfaglig sammenhæng. Klik på dette link for at læse mere om projektet 'Forbedring af skriftlig kommunikation fra sundhedsvæsenet til patienter'.

  Det ser ud til, at den eneste måde, man kan sikre sig, at lægfolk fuldt ud forstår de skriftlige henvendelse, de får fra sundhedsvæsenet, er, at formulerede meddelelser afprøves for forståelighed blandt lægfolk, inden de lanceres.

  Publikationsliste. Klik på dette link for at downloade Hanne Thorsens publikationsliste.

  Aktuel forskning

  Klik på nedenstående links for at læse mere om Hanne Thorsen projekter ved Afdeling for Almen Medicin:

  Forbedring af skriftlig kommunikation fra sundhedsvæsenet til patienter
  Formålet med undersøgelsen er, at identificere ord og vendinger, som ofte enten ikke forstås eller misforstås af lægfolk og foreslå alternativer, som kan bedre forståelsen.

  Hvilke psykosociale konsekvenser har det at få et falsk positivt svar ved screening for lungekræft?Spørgeskemaet til måling af psykosociale konsekvenser ved mammografiscreening tilpasses screening for lungekræft, - samt en spørgeskemaundersøgelse.

  Hvilke psykosociale konsekvenser har det for kvinder at få et falsk positivt svar ved mammografiscreening?
  En spørgeskemaundersøgelse.

  Kan alternativ behandling påvirke forstadier til livmoderhalskræft?
  Kvinder der får konstateret celleforandringer ved screening for livmoderhalskræft oplever betydelige negative psykosociale konsekvenser hermed. I dette projekt undersøges det hvor grelle disse psykosociale konsekvenser er og om meditation kan mindske dem.

  Rehabilitering og tilbud om psykosocial støtte til patienter med hjerneskade efter genoplivning uden for hospital
  En kortlægning af de tilbud som i Danmark er givet og iværksat til patienter, der i en 5-årsperiode er blevet udskrevet fra en hospitalsindlæggelse, efter de er behandlet for en akut hjertesygdom, der medførte hjertestop, og som alle blev genoplivet uden for hospital.

  Behandlingen af rygpatienter - en undersøgelse af praktiserende lægers behandlingsrutiner
  60 praktiserende læger registrerer på et fortrykt skema i løbet af en måned hvilken behandling, de anvender til patienter med rygbesvær. Det forventes, at 1200 patientkontakter vil blive registreret.

  Struktureret evaluering af konsultationsprocessen i almen praksis
  På baggrund af en model for konsultationen i almen praksis udvikles et spørgeskema til evaluering af konsultationsprocessen. I første del af projektet afprøves skemaet i den prægraduate undervisning og ved eksamen i almen medicin.

  ID: 926032