20. januar 2022

Studie om overforbrug af antibiotika i behandling af urinvejsinfektion blandt plejehjemsbeboere

Der er et stort og ofte unødvendigt forbrug af antibiotika, der bruges til plejehjemsbeboere, som mistænkes at have urinvejsinfektion. Med udgangspunkt heri undersøger studiet, om en intervention, rettet mod at forbedre viden om urinvejsinfektion og kommunikationsevner hos plejehjemspersonalet, har indflydelse på antibiotikaordinationen.
 
Studiet fandt, at en sådan skræddersyet intervention målrettet plejehjemspersonalet halverede forbruget af antibiotika til urinvejsinfektioner hos plejehjemsbeboere, og påpegede yderligere, at det høje forbrug blandt andet skyldes udfordringer i diagnostikken af infektionen. 
 
Da plejepersonalet spiller en central rolle i diagnostikken, er interventionen rettet mod at udbygge deres viden om urinvejsinfektioner og strukturere kommunikationen til den praktiserende læge, så denne får et bedre grundlag at diagnosticere og behandle den ældre på.
 
Læs hele artiklen ved at følge dette link.