23. juni 2022

Polyfarmaci kalder på samarbejde på tværs

Den praktiserende læge skal være omdrejningspunktet, men samarbejdet på tværs af sektorer og fagligheder må og skal styrkes, lød det på stormøde om uhensigtsmæssig polyfarmaci i forhold til multisyge patienter.

Deltagerne på workshoppen enedes om en række opfordringer og spørgsmål, der blandt andet også indeholdt et forslag om at inddrage ekstern hjælp uden for sundhedsvæsenet til at hjælpe med netop implementeringen af de eksisterende modeller./IUdgangspunktet for stormødet var Sundhedsstyrelsens udgivelse fra maj 2022 om Polyfarmaci ved multisygdom og de 13 anbefalinger, som en stor arbejdsgruppe er kommet frem til: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Polyfarmaci-ved-multisygdom

I Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) ser man »mange gode takter« i de nye anbefalinger, fortalte Anne Møller, der er lægefaglig konsulent i selskabet, og som repræsenterede DSAM på stormødet.

»Vi skal acceptere polyfarmaci ved multisygdom, men hele tiden være opmærksomme på uhensigtsmæssig polyfarmaci. Det vigtigste er faktisk at tage udgangspunkt i patienternes præferencer og ønsker omkring deres medicin. Og så er håndteringen af uhensigtsmæssig polyfarmaci en fælles opgave i sundhedsvæsenet – det vil sige, at det er en opgave i alle sektorer – hele tiden at tænke indikation for behandlingen, varighed af behandlingen og en plan for seponering af behandlingen«, sagde Anne Møller.

»Der mangler fokus på, hvor stor en opgave det faktisk er – det er krævende fagligt og tidsmæssigt. Der mangler også større fokus på vigtigheden af den fælles beslutningstagen, der finder sted i konsultationen i almen praksis. Der er stort behov for respekt fra andre sektorer og andre specialister i forhold til de valg, der tages i almen praksis omkring medicin, seponering og undladelse af behandling«, påpegede Anne Møller.

Læs hele artiklen i Ugeskrift for læger her: Ugeskriftet.dk