16. januar 2023

Mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom hos børn og unge

Lektor og praktiserende læge Ruth Ertmann og sprogpsykolog, adjunkt Gritt Overbeck har skrevet et kapitel i den nye grundbog i sundhedspleje og sygepleje; ”Mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom hos børn og unge”. Bogen imødekommer et højaktuelt behov for et basalt grundlag for sundhedsprofessionelles arbejde med børn og unge” siger Gritt og Ruth. 

Kapitlet omhandler den praktiserende læges rolle, når børn og unge har mentale problemer. ”I lægepraksis møder vi mange familier, hvor et barn har mentale vanskeligheder. Nogle problemer går over med tiden, men ind imellem kræver det et samarbejde mellem flere sundhedsprofessionelle at kunne hjælpe barnet og familien tilstrækkeligt. Der er vigtigt at sundhedsplejersker og sygeplejersker får en indsigt i, hvordan praktiserende læger går til opgaven, for at familien oplever et sammenhængende forløb, siger Ruth Kirk Ertmann”

Bogen kan bestilles på forlaget FADL's hjemmeside.

Emner