27. januar 2022

Lidelse eller livsvilkår?

Med udgangspunkt i en artikel i BMJ bringer Kristelig Dagblad i dag en forsidehistorien og kronik om fænomenet sarkopeni, det aldersbetingede tab af muskelmasse, hvor Christoffer Bjerre Haase, John Brandt Brodersen og Jacob Bülow fremlægger pointer fra deres nyligt udgivede videnskabelige artikel om den medicinske diagnose sarkopeni. Diagnosen refererer til tabet af muskelmasse, oftest som følge af stigende alder. Ifølge forskerne bag artiklen er diagnosen et eksempel på den tendens, der findes i den medicinske verden, hvor eksistentielle vilkår og normale (raske) tilstande medikaliseres.

I forlængelse af forsidehistorien diskuterer de i en kronik i Kristeligt Dagblad de forskellige samfundsmæssige konsekvenser, som diagnostik af livsvilkår medfører. “Eksemplet med sarkopeni peger på et stort problem i moderne lægevidenskab: Livsvilkår kan gøres til sygdomme, selvom det ikke har vist sig at gavne de mennesker, som bliver gjort til patienter.”

Læs hele kronikken ved at følge dette link

Læs hele forsideartiklen ved at følge dette link.