16. november 2022

Hver anden faste praktiserende læge mangler i Sverige

Ny artikel om lægemangel i Sverige: Den svenske model og danske paralleller.

"Der er flere svenskere med fast frisør end fast læge. Sverige har på 40 år ikke løst problemet med lægemangel i primærsektoren,
hvor et stigende arbejdspres får mange til at hoppe af som faste læger. Det er en ond spiral, og anslået er efterhånden kun halvdelen af den planlagte lægenormering opfyldt."

Den svenske model bliver ofte fremhævet som inspiration, også i lande med en stærk primærsektor som den danske. Men hvad er det præcis, vi skal lære af?

Læs hele artiklen her.

Nina Sybille Bojlen er speciallæge i almen medicin, ph.d.  ved Forskningsenheden for almen praksis, Københavns Universitet: 

Kontakt: sybille.bojlen@sund.ku.dk 

Emner