15. marts 2022

Forskningsprojekt om Håndtering af knæartrose i almen praksis 

Vil du dele dine erfaringer ved at deltage i en honoreret interview?

Du har som praktiserende læge en vigtig rolle i håndtering og behandling af patienter med knæartrose. Vores forskningsprojekt har som formål at afdække erfaringer og holdninger til håndtering af knæartrose i almen praksis, inklusive udfordringer og løsningsforslag i forhold til behandling og tværsektorielt samarbejde.

Vi søger praktiserende læger i almen medicin fra Region Hovedstaden eller Region Sjælland der vil deltage i et interview med en læge.

Varighed: 1 time
Sted: online eller i din klinik, efter eget valg
Honorering: du vil blive kompenseret i henhold til overenskomsten svarende til 138,87kr per 10 minutters modul (svarende til 833,22kr/time)
Tidspunkt for interviews: marts – maj 2022

For at tilmelde dig eller høre mere om projektet, kontakt projektansvarlig læge: Astrid Trulsson, MD

astru@sund.ku.dk
tlf. 60 61 14 26

Projektet er tilknyttet Center for Almen Medicin, Københavns Universitet og Forskningsenheden PROgrez, ergo- og fysioterapienheden, Slagelse Hospital. Projektgruppen består af:

  • Astrid Trulsson MD, MTID
  • Susanne Reventlow professor, MD, GP
  • Anne Møller, lektor, MD, GP
  • Søren T. Skou, professor, PT