4. februar 2022

Er du almenmedicinsk forsker, som vil vide mere om kvalitative metoder?

Ann Dorrit Guassora, Susanne Reventlow og Kirsti Malterud har skrevet en ny bog inden for det almenmedicinske område, som netop er blevet udgivet.

I bogen «22 temateorier til kvalitativ forskning» præsenteres temateorier, der har et specifikt match til konkrete spørgsmål og analyser i udvalgte forskningsprojekter inden for det almenmedicinske område. Hver temateori rammesættes af en case fra almen praksis for at illustrere koblingen mellem den medicinske problemstilling og den teori, som er i fokus. Kapitlerne er korte og skrevet med henblik på at give en tilgængelig introduktion til den, som skal danne sig et overblik fra bunden af.

Læseren får også en grundlæggende indføring i, hvilken rolle teori spiller i den kvalitative forskning, og hvordan man kan bruge den. Bogen skal inspirere praktiserende læger til at arbejde med teori i deres forskning og måske få øje på nogle teoretiske perspektiver i den kliniske dagligdag.  

Se forfatterne præsentere bogen i en video ved at følge dette link.