9. juni 2022

Dobbelt tiltrædelsesforelæsning på Center for Almen Medicin

Fredag d. 3. juni afholdt Center for Almen Medicin dobbelttiltrædelsesforelæsninger for nyligt tiltrådte professorer Mette Bech Risør og Christen Lykkegaard Andersen.

Mette Bech Risør er social antropolog med mange års erfaring inden for medicinsk antropologi. Hendes primære forskningsinteresser og forskningserfaring handler om sygdomserfaringer, opsøgende praksisser og måder at navigere i sundhedsvæsenet på, især med fokus på kliniske møder og relationer i konteksten af sundhedssystemet og organisation. Mette er professor i medicinsk antropologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis. 

Hendes tiltrædelsesforelæsning berørte:

  • At studere symptomer i medicinsk antropologi åbner op for nye veje at tænke på krop og sanser, ikke bare som en traditionel skelnen mellem objektive og subjektive sygdomstegn

  • Sensationer (kropsudtryk) omformes til komplekse symptomer når de bliver kulturelt og socialt medieret og studiet af symptomer kan fungere som en døråbner til at forstå patienters liv og sygdomspraksisser i rummet mellem biomedicinske og kulturelle diskurser
Mette Bech Risør giver en forelæsning
Mette Bech Risør

Christen Lykkegaard Andersen er speciallæge i hæmatologi og har dels laboratorieerfaring og erfaring med lægemiddelforsøg fra sin ph.d. og epidemiologisk erfaring fra sin doktordisputats. Som kliniker har han specialiseret sig inden for de myeloproliferative neoplasmer, herunder hypereosinofile syndromer. Christen fortsætter sit arbejde som forskningsleder for The Copenhagen Primary Care Laboratory (CopLab) Database, som er en sundhedsvidenskabelig informationsbank indeholdende svar på 176.000.000 blod-, urin-, sæd-, allergologiske-, hjerte-, lunge- og andre kliniske fysiologiske undersøgelser fra primærsektoren i København. Som kliniker fungerer han som behandlingsansvarlig overlæge for myeloproliferative neoplasier på Rigshospitalet.

Hans tiltrædelsesforelæsning berørte:  

Innovative translationelle forskningsprojekter, der følger patientens rejse fra primærsektoren til de mere specialiserede hospitalssektorer - og fra celler i laboratoriet til befolkningsgrupper i det danske samfund – alle med klar relevans for folkesundhedsvidenskab.

Christen Lykkegaard Andersen giver en forelæsning
Christen Lykkegaard Andersen
Nye professorer med ledelse på center for almen medicin
Afdelingsleder Frans Boch Waldorff, Institutleder Theis Lange, Professor Mette Bech Risør, Professor Christen Lykkegaard Andersen, Centerleder Susanne Reventlow