13. december 2022

Comparison of Whole Slide Imaging and Light Microscopy

I et nyt studie, som lige er publiceret i Journal of Pathology Informatics, gennemførte forskere fra Københavns Universitet en systematisk litteraturundersøgelse, der sammenlignede WSI's (Whole Slide Imaging) diagnostiske ydeevne med lysmikroskopi med hensyn til diagnostisk nøjagtighed, diagnostisk overensstemmelse og grad af overdiagnosticering.

Resultaterne af undersøgelsen tyder på, at WSI og lysmikroskopi har samme høje diagnostiske nøjagtighed, men at graden af overdiagnostik ikke er blevet undersøgt i den identificerede litteratur, hvilket kan skævride beregninger af den diagnostiske nøjagtighed.

Oli Kusta, som er PH. D studerende på Center for Almen Medicin, KU siger: "Med sundhedssystemer og patologiafdelinger, der lider under personalemangel, stigende arbejdsbyrde og kompleksitet af undersøgelser er det vigtigt med yderligere effektiviteten og nøjagtigheden i det diagnostisk arbejde. Digital patologi giver nogle muligheder for delvist at tackle disse udfordringer ved fjernarbejde, lette virtuelle og potentielt hurtigere konsultationer med kolleger, tillade interaktiv og fjernovervågning af beboere ved hjælp af digitale løsninger og åbne nye veje til brug af AI-algoritmer til computerassisteret diagnose.

Læs hele artiklen her: Comparison of Whole Slide Imaging and Light Microscopy: Reviewing the Evidence – Pathology News

Emner