20. september 2022

Bog om overdiagnostik får flotte anmeldelser

Fra anmelderen

Kollektiv ængstelse

"Vi bliver screenet, får advarsler om forhøjet risiko for det ene og det andet, og vi kan overvåge os selv med diverse hjælpemidler. Tælle skridt, måle puls og tage blodtryk.

Men måleriet og alle screeningerne – hvad enten det er af brystvæv, fæcesprøver eller kolesterol – har efterhånden taget overhånd. Det mener i hvert fald forfatterne til en ny bog: Snart er vi alle patienter. Den er skrevet af to fagfolk, der fra hver sin vinkel vurderer, at sundhedsområdet lider af overdiagnostik. Vi er simpelthen gået amok i almen ængstelse for sygdom, og det er problematisk af flere grunde"

Find hele anmeldelsen her i Weekendavisen

Emner