30. maj 2022

Antimikrobiel resistens er en af de største trusler mod den globale folkesundhed

Der afholdes derfor den 30.-31. maj en international konference i Panumtårnet om emnet med afsæt i EU projektet HAPPY PATIENT. Her deltager blandt andet danske forskere fra Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Resistens over for antibiotika er et stigende problem med store og uforudsigelige konsekvenser. Det estimeres, at der allerede i dag på verdensplan dør omkring 700.000 mennesker hvert år af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika. WHO anslår, at tallet vil vokse til 10 millioner mennesker årligt i 2050, hvilket er flere, end der i dag dør af kræft. Verdensbanken kalder truslen "en langsom tsunami".  

”Det er afgørende at bekæmpe antibiotikaresistens, hvis antibiotika fortsat skal spille en nøglerolle i behandlingen af infektioner. Danmark er i mange år gået forrest når det gælder forskning i antibiotikaresistens og derfor er vi også med i forskningsprojektet HAPPY PATIENT, siger Professor Lars Bjerrum fra Center for Almen Medicin på Københavns Universitet.

Problemet med antimikrobiel resistens (AMR) er stadigt voksende, og løsningen af det er højt på dagsordenen for mange internationale organisationer, herunder EU-Kommissionen. EU har vedtaget en handlingsplan mod AMR, hvis hovedmål er at gøre EU til en best practice-region og at sætte skub i forskning, udvikling og innovation. Denne handlingsplan har resulteret i "EU-retningslinjer for hensigtsmæssig brug af antibiotika hos mennesker", som er rettet mod alle aktører, der er involveret i antimikrobiel brug.

EU forskningsprojektet, HAPPY PATIENT, har til formål at understøtte EU’s retningslinjer for hensigtsmæssig brug af antibiotika og indsatsen rettes mod almen praksis, lægevagten, plejehjem og apoteker.  HAPPY PATIENT søger at reducere udviklingen af antibiotikaresistens ved at mindske den uhensigtsmæssige brug af antibiotika mod almindelige samfundserhvervede infektioner som luftvejsinfektioner  og urinvejsinfektioner.

”Det vi håber at opnå i de følgende to dage er at fastlægge strategier der nedsætter brugen af uhensigtsmæssig antibiotika på tværs af landegrænser. Vi har særlig fokus på de lande der har det højeste forbrug af antibiotika, bl.a. Frankrig, Spanien og Grækenland, siger Professor Lars Bjerrum fra Center for Almen Medicin på Københavns Universitet.