27. august 2021

Studie om mental sårbarhed og depressive symptomer under graviditet og efter fødsel

Et nyt studie af Ruth K. Ertmann, Bente K. Lyngsøe, Dagny R. Nicolaisdottir, Jakob Kragstrup & Volkert Siersma undersøger mental sårbarhed og depressive symptomer i løbet af graviditeten og efter fødslen.

I kohortestudiet fra Almen Praksis har de gravide besvaret spørgeskemaer i alle tre trimestre og otte uger postpartum. Studiet fandt, at prævalensen for symptomer på depression falder gennem hele graviditeten. Desuden fandt studiet, at de mest sårbare gravide var de kvinder, hvor lægen i svangerskabsjournalen havde krydset af under psykisk sygdom.

Afslutningsvis fandt studiet en ny gruppe sårbare ved at stille spørgsmålet: “har du nogensinde oplevet at have psykiske vanskeligheder (eksempelvis angstanfald, nedtrykthed, spiseforstyrrelser, vanskeligheder i parforholdet, vanskeligheder i arbejdsrelationer osv.)?”

Læs artiklen ved at følge dette link.