28. maj 2021

Ph.d.-forsvar ved Josephine Funck Bilsteen: Sammenhængen mellem gestationsalder og udfald senere

Josephine Funck Bilsteen forsvarer tirsdag den 8. juni 2021 kl. 14:00 sin ph.d.-afhandling Time spent in the womb and long-term outcomes: gestational age and mortality, neurodevelopment, and socioeconomic outcomes. Josephines ph.d.-afhandling undersøger sammenhængen mellem gestationsalderen ved fødslen og udfald senere i livet, herunder spædbarns- og voksendødelighed, neuroudvikling samt socioøkonomiske og skolerelaterede præstationer. Studierne er primært baseret på registerdata fra Danmark, men inkluderer også registerdata fra Finland, Norge og Sverige og derudover indgår også en dansk kohorte af meget præterme børn.

Forsvaret vil foregå på engelsk, online og kan følges på Zoom ved brug af følgende link: https://ucph-ku.zoom.us/j/69080398148?pwd=WCs2VGFEeWJZbGJtYmFhNElnR2x0UT09  

Vejledere er professor Anne-Marie Nybo Andersen fra Afdeling for Epidemiologi fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, ph.d. Klaus Børch fra pædiatrisk afdeling på Hvidovre Universitetshospital, professor Claus Thorn Ekstrøm fra Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. 

Bedømmelsesudvalget består af professor Per Kragh Andersen (chair) fra Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, professor Tine Brink Henriksen fra Institut for Klinisk Medicin og pædiatrisk afdeling på Aarhus Universitet, og professor Laura Howe fra Bristol Population Health Science Institute og MRC Integrative Epidemiology Unit, Bristol Medical School, University of Bristol.