1. september 2021

Ny udgave af FOREBYGGENDE SUNDHEDSARBEJDE

Den 16. august udkom den 7. udgave af bogen FOREBYGGENDE SUNDHEDSARBEJDE ved forlaget Munksgaard, der belyser områderne forebyggelse og sundhedsfremme, redigeret af Bjarne Bruun Jensen, Morten Klöcker Grønbæk og Susanne Reventlow.  

”Bogen har over en periode på 35 år fået status af et alment accepteret opslagsværk og er en foretrukken grundbog på en række professionsbacheloruddannelser samt på kandidatuddannelser som medicin, folkesundhedsvidenskab og sociologi. Siden den første udgave udkom i 1986, har bogen behandlet centrale områder inden for forebyggelse og sundhedsfremme og har for hver ny udgave afspejlet den aktuelle udvikling inden for området og i samfundet som helhed.

Forebyggelse og sundhedsfremme har i de senere år fået en stadig mere central rolle i sundhedsvæsenet. I dag er inddragelse af brugeren og dennes aktive rolle blevet endnu mere afgørende, ligesom klimalovgivning og de seneste ændringer i sundhedslovgivningen er nye vigtige tiltag. Derfor er der i denne udgave mere fokus på brugerinvolvering, udvikling af kompetencer og handlekraft, men også på individets egne værdier og præferencer. Mere generelt afspejler 7. udgave den nyeste udvikling i teori og praksis på tværs af sundhedsvæsenet, og der er gennemført et grundigt redaktionsarbejde for at forny bogen,” skriver forlaget Munksgaard.

 Læs mere om bogen ved at trykke på dette link.