11. maj 2021

Ny artikel om brug af etnografisk metode i studier om lægemiddelanvendelse

Sofie Rosenlund Lau, Susanne Kaae & Sofia Kälvemark Sporrong har netop udgivet artiklen: "Ethnography and its potential for studying the social in social pharmacy: An example of autonomy and pharmaceuticals in eldercare."

Artiklen beskriver anvendeligheden af etnografi som metode og forskningstilgang til at forstå sociale aspekter af medicinanvendelse. At deltagerobservation, som centralt element i etnografisk forskning, er særligt egnet til at indfange ”virkeligheden” som den udfolder sig i praksis mellem sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende. Artiklen berør en række fundamentale principper for etnografisk analyse, særligt ”thick descriptions”, analytisk generaliserbarhed og refleksivitet, og anvender et eksempel fra et etnografisk projekt om lægemidler i ældreplejen til at illustrere de nævnte principper.

Er man interesseret i etnografisk metode, er artiklen målrettet forskere uden tidligere erfaring med etnografi og kommer med konkrete bud på, hvor man kan finde yderligere litteratur samt hvilke udfordringer, man kan møde, når man igangsætter et etnografisk projekt. Artiklen udkommer senere på året i udvidet version i en metodebog med titlen: Contemporary Research Methods in Pharmacy and Health Services (Editors: Victoria Garcia Cardenas and Shane Desselle, published by Elsevier). 

Artiklen kan læses ved at følge dette link. her.