1. juni 2021

Komplekse problemstillinger – den praktiserende læges ekspertområde

Linn O. Getz, Stefán Hjörleifsson, Niels Saxtrup og Lotte Hvas har skrevet en originalartikel, som er udgivet i det norske tidsskrift Michael i foråret 2021.

Formålet med artiklen har været at bidrage til en øget forståelse og videnskabelig anerkendelse af almenlægens faglige kompetence, hvor håndtering af sammensatte og uafklarede problemstillinger er en central opgave. I artiklen gennemgås en række begreber inden for kompleksitetsteori, som understøtter den almenmedicinske tænkning og handlemåde.
En stærk primærsektor med kliniske generalister ser ud til at kunne tilbyde noget mere, og noget andet, end en sum af biomedicinsk delkundskab. Dette har skabt øget interesse for den almenmedicinske tankegang og arbejdsform, der imidlertid ofte beskyldes for at være dårligt teoretisk funderet. Forfatterne mener, at kompleksitetsteori kan bidrage til at forene naturvidenskab med humanistiske perspektiver på sundhed, sygdom og terapeutiske processer i primærsektoren.

I artiklen sættes begreberne ind i en almen medicinsk kontekst ved at benytte en række kliniske eksempler, herunder en grundig gennemgang af en kasuistik om en patient med svært regulerbar diabetes type 2.

Du kan læse artiklen ved at følge dette link.