21. december 2021

Hvilken rolle spiller konteksten for lægens beslutninger?

Når læger støder på sammenlignelige situationer, er der en forventning om, at de vil handle på samme måde. Men der ses en variation i alle aspekter af klinisk praksis, herunder ordination. I lægens møde med patienter forstås kontekst som alt det, der udtrykkes uden for patientens krop, men som har relevans for behandling af patienten – eksempelvis socioøkonomisk status, køn eller andre ikke-medicinske faktorer, der er specifikt for den enkelte patient. Nyere  forskning viser, at netop kontekstuelle faktorer kan være medvirkende til denne variation, men det henstår uvist, hvorvidt kontekst spiller en rolle in lægernes beslutningstagen i hverdagssituationer.

Et nyt scoping-review søger at få en bedre forståelse af, hvordan praktiserende lægers beslutningstagen og konteksten interagerer med hinanden, og hvad det har af betydning for de beslutninger, der tages. Studier fokuserer på beslutninger relateret til ordination af antibiotika grundet den globale sundhedsudfordring, som stigende antibiotikaresistens medfører.

Fundene viser, at konteksten spiller en rolle i enhver del af konsultationsprocessen, selv før læge og patient mødtes ansigt til ansigt. Konteksten var afgørende for håndtering af patienter og resulterede ofte i ordination af antibiotika, men indgår alligevel ikke i de nuværende repræsentationer af beslutningstagen. Konteksten er væsentlig at have for øje, ikke blot i den akademiske verden, men også blandt de travle praktiserende læger og alle andre involverede i uddannelsen af den næste generation af læger.

Kontekstuel tilstedeværelse gav også de angiveligt "enkle" beslutninger – relateret til ordination af antibiotika eller ej - et niveau af kompleksitet, der ikke er set før. Beslutninger, som måske ikke er så enkle endda.