23. november 2021

Hvad kan almenmedicinsk viden bidrage med i den (bio)medicinske verden?

En ny artikel argumenterer for, at den praktiserende læge kan og udøver noget helt særegent, som på mange måde afviger fra den logik og viden, vi kender fra biomedicinen.

Usikkerhed, uforudsigelighed og kompleksitet er to centrale elementer, hvor den praktiserende læge har kompetencer i at kunne navigere. En stor del af den praktiserende læges arbejde handler om at forholde sig til den individuelle patient, fortolke patientens symptomer og navigere mellem diagnosticering, behandling, opfølgning og forebyggelse. Den viden, den praktiserende læge gør brug af her, er hverken lineær eller deduktiv, som vi kender fra biomedicinen, men er forskellig fra patient til patient og derfor kun intersubjektivt tilgængelig.

Denne form for uudtalte viden, som almenmedicinen producerer, kan resten af den medicinske verden lære noget nyt af, understreger artiklen.

Artiklen er publiceret i Scandinavian Journal of Public Health og kan læses ved at klikke her