25. juni 2021

Forskere i børns sundhed og trivsel hilser overenskomstaftale mellem PLO og Regionerne velkommen

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionerne har netop indgået overenskomst, OK22, for perioden 2022-2024. Aftalens punkt 1.1. omhandler styrket indsats for sårbare børn. ”Overenskomsten sætter børns trivsel og sundhed i fokus på en måde, det ikke er set tidligere,” siger praktiserende læge og lektor ph.d. på Københavns Universitet, Anette Hauskov Graungaard. Hun arbejder med at forbedre børns trivsel gennem de forebyggende børneundersøgelser. ”Børn og familier i dag har nogle andre udfordringer end for 20 år siden. Vi ser flere børn med angst og stresssymptomer, og som praktiserende læger er vi de ofte de første, der møder børnene,” fortæller Anette Hauskov Graungaard og fortsætter: ”som familielæge og forsker hilser jeg den nye overenskomst velkommen”.

Aftaleteksten afspejler, at forhandlingsparterne tager det dybt alvorligt, at grunden til et godt unge- og voksenliv lægges i den tidlige barndom, og at almen praksis er en nøglefigur i det forebyggende arbejde. Anette Hauskov Graungaard og hendes kolleger på Center for Almen Medicin på Københavns Universitet hæfter sig særligt ved to dele af aftalen: der er indført mulighed for, at praktiserende læger kan være opsøgende i forhold til de børn, som udebliver fra børneundersøgelserne. ”Når børn ikke dukker op til børneundersøgelser kan det være tegn på, at familien har det svært, og der netop derfor er behov for at være opmærksom på familien”. Derudover lægger aftalen rammer for et intensiveret samarbejde med kommunale sundhedsplejersker og børnespecialister på hospitaler. Dette glæder adjunkt Gritt Overbeck, som forsker i samarbejdet mellem sektorerne: ”Nu mangler vi bare et fælles sprog, som muliggør en dialog mellem praktiserende læger, PPR og sundhedsplejersker om de børn, som har særligt behov,” siger Gritt Overbeck.