9. september 2021

Eksponering for trafikstøj er forbundet med højere demensrisiko

Trafikstøj er et problem for folkesundheden. I et nyt dansk studie undersøger forskere, hvorvidt der ses en sammenhæng mellem eksponering for trafikstøj og forhøjet risiko for demens. Studiet tager udgangspunkt i voksne over 60 år, bosat i Danmark mellem 2004 og 2017, som har været eksponeret for trafikstøj i en længerevarende periode.

Forskerne bag undersøgelsen fandt, at en 10-årig gennemsnitlig eksponering for støj fra vejtrafik og jernbaner er forbundet med en generelt højere risiko for demens. Ifølge undersøgelsen kan en mulig forklaring bag trafikstøj som forbundet til helbredet være både frigivelsen af stresshormoner og søvnforstyrrelser, som kan medføre de symptomer, der typisk ses i de tidlige stadier af demens og Alzheimers sygdom.

Studiet er udgivet i det ansete lægetidsskrift British Medical Journal og kan læses ved at følge dette link.