11. juni 2021

Alexandra Jønsson som keynote speaker ved Nordisk Kongres 2022

Nordisk kongres i almen medicin er på grund af corona udskudt til 2022, men allerede nu er programmet ved at være klar. På Nordisk Kongres mødes klinikere og forskere om en fælles interesse inden for primærpleje og får her mulighed for at diskutere og udveksle idéer og forskning, der kan bidrage til at fremme perspektiver inden for almen praksis. Vi forventer som altid stor deltagelse fra vores center, og vi har i de tidligere år haft mange succesfulde symposier, workshops, oplæg og posters. I år har vi desuden en keynote udgående fra centret, hvor Alexandra Jønsson, som er adjunkt, er inviteret til at tale om ulighed i sundhed.

Alexandras keynote vil sætte særlig fokus på sundhedsrelateret ulighed og uretfærdighed, patienters selvopfattelse og erfaring med stereotypisering og kategorisering og forbindelsen til den praktiserende læge i almen praksis.