16. december 2021

Eksterne lektorater i Almen Medicin

Ved Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab er 2 eksterne lektorater i 3 år ledig til besættelse den 21. februar 2022.

De eksterne lektorer skal hovedsageligt forestå kursus i tidlig patientkontakt på 1. semester BA, og / eller klinisk kursus i almen medicin på 6. semester KA ved Afdeling for Almen Medicin på Københavns Universitet.

Der kan efter nærmere aftale også blive tale om undervisning på Afdelingens øvrige kurser.

De eksterne lektorer skal kunne tilrettelægge og gennemføre undervisning selvstændigt samt gennemføre dertil hørende eksaminer og andre evalueringer.

Læs opslaget og ansøg her