Rune Munck Aabenhus

Rune Munck Aabenhus

Postdoc, ph.d.

  • Forskningsenheden for Almen Praksis

    Øster Farimagsgade 5, postboks 2099, 1014 København K, 24, opgang R

    Telefon: +45 35 33 73 02

Primære forskningsområder

Mine hovedinteresser er antibiotikaforbrug i almen praksis og metoder til reduktion af antibiotikaoverforbrug, herunder biomarkører for infektion/inflammation. Jeg arbejder primært med registerbaseret forskning (epidemiologi) og systematiske oversigtsartikler.

ID: 1227920