Julie Høgsgaard Andersen
Julie Høgsgaard Andersen

Postdoc

  • Forskningsenheden for Almen Praksis

    Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade

    1014 København K

    Telefon: +45 35 32 75 93

Jeg er antropolog med speciale i medicinsk antropologi. Min nuværende forskning handler om unge med psykiske lidelser og psykosociale problemer, som er svære at bringe i uddannelse og beskæftigelse. Tidligere har jeg arbejdet med forebyggelse og rehabilitering i forbindelse med kronisk sygdom, herunder med patientperspektiver på det at leve med kronisk sygdom eller forskellige risikofaktorer for kronisk sygdom, og med samarbejdet mellem sektorerne i sundhedsvæsenet på dette område.

Ph.d.-projekt: Tværsektoriel indsats for unge med ikke-psykotiske psykiske lidelser

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan unge, som er vanskelige at bringe i arbejde eller uddannelse, fordi de har ikke-psykotiske psykiske lidelser, oplever forholdet mellem egne problemer og den behandlings- og beskæftigelsesindsats, de modtager, samt hvilke muligheder og barrierer, der er for at etablere en sammenhængende tværsektoriel behandlingsindsats, som udformes i et samarbejde mellem de unge, almen praksis, kommuner og psykiatri.

Se mere her: http://almenpraksis.ku.dk/medarbejdere/julie_hoegsgaard_andersen/ 

ID: 40124555