Rasmus Køster-Rasmussen

Rasmus Køster-Rasmussen

Postdoc, ph.d.

  • Forskningsenheden for Almen Praksis

    Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade

    1014 København K

Forskningsområder

 

The Phy-Psy Trial

Siden 1/3 2018 ansat som postdoc på Phy-Psy Trial - et stort interventionsstudie som skal udgå fra almen praksis i Region Sjælland og Region Midt. Målet med projektet er at nedbringe mortaliteten bland patienter med svær psykiatrisk sygdom, ved at optimere behandlingen af deres somatiske sygdomme. Arbejdsopgaverne omfatter epidemiologiske design, registerforundersøgelser, inklusion og eksklusionskriterier, plan for håndtering af polyfarmaci og det kliniske indhold af interventionen.

MUVAP

Motion Uden Vægttab i Almen Praksis. Fra 1/9 primary investigator på MUVAP-studiet. Finansieret af Novo Nordisk Fondens postdocmidler til almen praksis. Formålet er at få overvægtige til at motionere uden at det har til formål at deltagerne skal tabe sig. Outcomes er ændringer i antal skridt samt livskvalitet og selvværd.

Fedme, vægtændringer og kost

2015 ph.d.-afhandling ”Weight changes in general practice. An epidemiological study of weight changes in the adult general population, bias in processing of dietary data, and therapeutic weight loss in patients with type 2 diabetes”

DanChild

Målet er at forske i, og forbedre kvaliteten af, svangerskabsundersøgelserne og børneundersøgelserne i almen praksis. På sigt er det målet at skabe en national fødselskohorte baseret på data fra almen praksis. 

Multimorbiditet

Vejleder på Tora Grauers Willadsens ph.d.-afhandling om multimorbiditet.

Kviksølvsforurening

Projektleder i sundheds-NGO’en Diálogos. Forskningsaktiviteterne angår implementering af kviksølvfri metoder i guldminedrift i Filippinerne, Uganda og Mozambique. 

Akut visitation

Mellem 2009 0g 2012 redaktør på DSAM’s vejledninger i akut visitation til læger http://vejledninger.dsam.dk/akut/ og praksispersonale www.telefonvisitation.dk

 

ID: 16102087