Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Lektor

Primære forskningsområder

Medicinsk etik, især klinisk etik (etiske spørgsmål i klinikken)

Humanistisk sundhedsforskning, især udvikling af en humanistisk, filosofisk og æstetisk tilgang til medicin

Narrativ medicin, Personlig medicin, Translationsmedicin

Begreber af særlig interesse:

Døden, dødelighed, selvet, væren, tid, håb, sårbarhed, kreativitet, intersubjektivitet, livskunst og dialog.

Jeg er særlig interesseret i og arbejder især med eksistentiel fænomenologi og hermeneutik, eksistens- og dialogfilosofi, moral- og værditeorier, antikkens filosofi og stoicismen. Engageret i at argumentere både teoretisk og empirisk, deltager jeg i forskningsinterventioner, der studerer den gavnlige påvirkning af filosofi og kunst på velvære og selvomsorg efter sygdom og/eller traumer. Mit arbejde undersøger humanioras mulige bidrag på sundhedsområdet med ønsket om at udvikle sundheds- og medicinsk humaniora.

 

 

Aktuel forskning

Forskningsprojektet Personalized Medicine in the Welfare State (MeInWe), september 2017-Marts 2022. Carlsbergs store Semper Aude bevilling til Professor, PI Mette Nordahl Svendsen. Forsknings- og etisk laboratorium koordinator i projektet. En af mine hovedopgaver er at udvikle en metodologi for et etisk undersøgende samtaleforum med repræsentanter fra sundheds- og samfundsforskningen, klinisk praksis, offentlige og private organisationer indenfor sundhedssektoren, at teoretisk underbyggge denne slags eksperimenterende refleksionsform samt at afholde disse labs. Se link:

http://meinwe.ku.dk

A Training Program in Socratic Dialogue Facilitation: I samarbejde med Professor, overlæge Rita Charon fra Columbia University, NYC, udvikles et træningsprogram i Sokratisk dialog for sundhedsfilosoffer på hospitaler. Programmet er sat midlertidigt i bero pga COVID-19.

Face2Face: Et praksisorienteret pilotprojekt, der undersøger om kunst (drama og malerier/museumsbesøg) kan give børn med et anderledes udseende større selv-accept og robusthed. I samarbejde med overlæge Hanne Hove fra Center for Sjældne Sygdomme, Rigshospitalet.

ID: 35362427