Gitta Wörtwein

Gitta Wörtwein

Lektor

Emneord

  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Biologisk Psykiatri, Neural plasticitet, Stofafhængighed, Depression, Muscarinerg-Dopaminerg Interaktion, Adfærds karakterisering af mus og rotter

ID: 12474