The Phy-Psy Trial

En forskergruppe forankret i Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet vil reducere svært psykisk syge menneskers overdødelighed.

Projektet hedder “A cluster randomised, parallel-group, 5-year trial of coordinated, co-produced care to reduce the excess mortality of patients with severe mental illness by improving the treatment of their comorbid physical conditions. The Phy-Psy Trial”.

Svært psykisk syge menneskers forventede levetid er nedsat med 10-20 år, blandt andet fordi de har flere samtidige fysiske sygdomme. The Phy-Psy Trial vil udvikle og afprøve en individuelt tilpasset behandlingsmodel, der skal reducere denne overdødelighed bl.a. ved at forbedre diagnosticeringen og behandlingen af de fysiske sygdomme. Den koordinerede behandlingsmodel udvikles i et tæt samarbejde imellem patienten, dennes familie og netværk og professionelle fra almen praksis, kommunerne og hospitalsvæsenet.

Grundpillerne i den enkelte patients behandlingsplan er samarbejde, koordinering og kommunikation understøttet af effektive IT-løsninger. Interventionen vil blive udviklet i en co-design proces, hvor alle involverede parters perspektiver og erfaringer inddrages. Co-design-metoden skal sikre, at interventionen kan implementeres med succes, idet behandlere, patienter og pårørende engageres i at tilpasse interventionen til deres muligheder og behov.

Startskuddet til projektet gik med en bevilling på 25 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Læs projektbeskrivelsen til The Phy-Psy Trial.

The Phy-Psy Trial går i gang med en intensiv, 2-årig planlægningsperiode den 1. juli 2017.

The stakeholders in the Phy-Psy Trial