Vejledningsemner - Kroniske sygdomme

Kontakt forskningsgruppeleder John Sahl Andersen , hvis du ønsker en vejleder inden for dette forskningsfelt.

 • Multimorbiditet – omfang og betydning i almen praksis
 • Patienters selvvurderede helbred – skal det tages alvorligt?
 • Hvordan kan man være syg og føle sig rask?
 • Analyse af symptom oplevelse – individuelle variationer?
 • Patienters forskellige håndtering af kroniske sygdomme
 • Rygsmerter – hvad er rationel diagnostik og behandling i praksis?
 • Smerter hos kroniske patienter – hvad er rationel behandling?
 • Diabetes – alle temaer
 • Demens – alle temaer
 • Bliver man syg af ensomhed?
 • Hvilken betydning har ny informationsteknologi i håndtering af kronisk sygdom?
 • Hvordan måles kvaliteten af diagnostik og behandling i almen praksis?
 • Kvalitets databaser i primærsektoren – hvad kan de bruges til?