Vejledningsemner - De raske "patienter" i almen praksis

Kontakt forskningsgruppeleder John Brodersen, hvis du ønsker en vejleder inden for dette forskningsfelt.

  • Hvad er forebyggelse?
  • Strukturel versus individorienteret forebyggelse
  • Risikovurdering og risikostratificering i almen praksis – har det konsekvenser?
  • Forebyggelse og medikalisering
  • Screening – tilsigtede gavnlige virkninger og utilsigtede skadelige virkninger
  • Informeret samtykke og informeret valg ved invitation til screening
  • Psykosociale konsekvenser af falsk positive screeningssvar
  • Overdiagnostik og overbehandling ved screening
  • Oplevelser af og erfaringer med medicinsk screening
  • Hvornår er man syg og hvornår er man rask?