De raske "patienter" i almen praksis

Forskere i denne forskningsgruppe er:

John Brodersen (forskningsgruppeleder)
Barbara Ann Barrett
Marjukka Mäkelä
Mie Hestbech

Klik på linket for at se forslag til vejledningsemner.

I forskningsgruppen "De raske 'patienter' i almen praksis" arbejder vi overvejende med screening som case set i et almenmedicinsk perspektiv.
Vi er primært interesserede i screeningens konsekvenser for de raske borgeres opfattelse af eget helbred både forud og efter deltagelse i screeningsundersøgelser, herunder hvilke konsekvenser det får når ”de raske” får et falsk positivt screeningssvar (en falsk alarm).
Vi er også interesseret i at kunne vurdere, hvorvidt screeningens tilsigtede gavnlige effekter (at nedsætte sygelighed og dødelighed hos de syge) opvejes af mulige utilsigtede skadelige effekter, f.eks. unødvendige diagnosticering af tilstande der biologisk set er sygdom, men som aldrig vil give den raske borger symptomer på sygdommen (såkaldt overdiagnosticering af ”sovende” sygdom).

Vi arbejder på at udvikle evidensbaseret viden om screening og på at kunne give input til den igangværende debat om, hvilke former for screening af raske, der med god grund bør bibeholdes – eller afvikles. Som klinikere er vi interesseret i, hvordan vi kan formidle de tilsigtede gavnlige og de utilsigtede skadelige virkninger af screening til borgerne, så de på et informeret grundlag kan tage stilling til om de vil deltage eller ej.

Temaerne vi forsker i omfatter screening af det ufødte barn, screening for kræftsygdomme (bl.a. bryst-, livmodershals-, lunge- og tarmkræft) og screening for udposning af hovedpulsåren i maveregionen (abdominalt aorta aneurisme).