Projekt FamilieTrivsel i Almen Praksis

Et forskningsprojekt om mental sundhed hos små børn i almen praksis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FamilieTrivsel – mental sundhed ved de forebyggende svangre- og børneundersøgelser i almen praksis

Hvad er Projekt FamilieTrivsel?

Projektet udvikler og afprøver en ny-udviklet systematisk børnejournal og et web-baseret forældreprogram til gravide og småbørnsfamilier.

I et randomiseret design undersøger vi effekten af programmet på børns sproglige udvikling og generelle trivsel.
FamilieTrivsel afprøves i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Almen praksis’ rolle i projektet

De forebyggende graviditets- og børneundersøgelser i almen praksis er omdrejningspunktet for indsatsen. Undersøgelserne udføres af lægen ofte i samarbejde med praksissygeplejerske eller praksisjordemoder.

Hver klinik inkluderer over en 1 års periode 10 gravide kvinder ved første graviditetsundersøgelse. Kvinden og familien indgår i projektet indtil barnet er 30 måneder.

Klinikken har følgende opgaver i løbet af projektet:

  • Lægen deltager i et kursus af 2 dages varighed for interventionsgruppen og 1 dag for kontrolgruppen. Kurserne vil så vidt muligt blive afholdt i praksis’ nærområde. (For læger hvis praksispersonale varetager nogle af de forebyggende undersøgelser inviteres disse med).
  • Hver læge inkluderer konsekutivt 10 gravide kvinder.
  • Lægen præsenterer projektet og forældreprogrammet ved den første graviditetsundersøgelse.
  • Efter behov følges op på anvendelsen af programmet ved de efterfølgende graviditets- og børneundersøgelser – og ved evt. andre kontakter.
  • Den systematiske børnejournal udfyldes ved de fire første børneundersøgelser.
Fotograf: Marie Fogh Bøgh

Deltagelse i projekt FamilieTrivsel

Praksis, som deltager i projektet, randomiseres i to grupper. 50 praksis allokeres til interventionsgruppen og 50 til kontrolgruppen.

For både interventions- og kontrolpraksis: Læge og evt. praksispersonale, som varetager de forebyggende svangre- og børneundersøgelser deltager i et 1-dags kursus med træning i vurdering af barnets psykomotoriske udvikling og forældre-barn relationen, samt brug af den systematiske børnejournal.

For interventionspraksis er der yderligere en kursusdag med introduktion til det web-baserede forældreprogram, som familierne skal arbejde med hjemme.

Alle gravide, der kan tale og læse dansk kan deltage i projektet. Gravide som modtager specialiserede tilbud eller behandlinger kan deltage.

Økonomien

Praksis honoreres med 1.000 kr. pr. gravide kvinde, som inkluderes (som betaling for ekstraarbejdet). Desuden gives vanlig kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og transportudgift i forbindelse med deltagelse i kurset for lægerne.

Kontakt

Projektleder Gritt Overbeck 35 33 75 20
familietrivsel@sund.ku.dk

Projektet udføres i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og er støttet af TRYGfonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental trivsel i familier med små børn er ofte overset i det forebyggende sundhedsarbejde og redskaberne til at støtte familier, som af forskellige grunde er udfordret, er få.

Foto: Nina Bonne Breum

Gode forældre-barn-relationer og mental trivsel i familien er vigtige for at barnet kan udvikle sig som det skal.  En del af det forebyggende sundhedsarbejde foregår i almen praksis og danske børn tilbydes her forebyggende børneundersøgelser når de er 5 uger, 5 måneder, 12 måneder og hvert år frem til de er 5 år. Der ønskes et forstærket fokus på den mentale del af børns sundhed og trivsel.

Projekt FamilieTrivsel i Almen Praksis er et 5-årigt forskningsprojekt, som involverer 100 lægepraksis og i alt 1.000 familier og deres små børn. Formålet med projektet er at styrke fokus på mental sundhed ved de forebyggende undersøgelser hos egen læge og at undersøge, om familierne har gavn af en støttende, web-baseret intervention. Familierne kommer med i studiet ved første graviditetsundersøgelse hos egen læge. Lægerne i studiet bliver trænet i, at inddrage mental trivsel systematisk og direkte i graviditets- og børneundersøgelserne, og halvdelen af lægerne vil introducere familierne til en web-baseret intervention overfor trivselsproblemer. Herefter bliver familierne fulgt med henblik på mental, social og emotionel trivsel til deres børn er 2½ år gamle.

Projektet løber fra januar 2019 til begyndelsen af 2024 og er bl.a. finansieret af TRYG fonden.

Projektet udføres af