Projekt FamilieTrivsel i Almen Praksis

Et forskningsprojekt om mental sundhed hos små børn i almen praksis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental trivsel i familier med små børn er ofte overset i det forebyggende sundhedsarbejde og redskaberne til at støtte familier, som af forskellige grunde er udfordret, er få.

Foto: Nina Bonne Breum

Gode forældre-barn-relationer og mental trivsel i familien er vigtige for at barnet kan udvikle sig som det skal.  En del af det forebyggende sundhedsarbejde foregår i almen praksis og danske børn tilbydes her forebyggende børneundersøgelser når de er 5 uger, 5 måneder, 12 måneder og hvert år frem til de er 5 år. Der ønskes et forstærket fokus på den mentale del af børns sundhed og trivsel.

Projekt FamilieTrivsel i Almen Praksis er et 5-årigt forskningsprojekt, som involverer 100 lægepraksis og i alt 1.000 familier og deres små børn. Formålet med projektet er at styrke fokus på mental sundhed ved de forebyggende undersøgelser hos egen læge og at undersøge, om familierne har gavn af en støttende, web-baseret intervention. Familierne kommer med i studiet ved første graviditetsundersøgelse hos egen læge. Lægerne i studiet bliver trænet i, at inddrage mental trivsel systematisk og direkte i graviditets- og børneundersøgelserne, og halvdelen af lægerne vil introducere familierne til en web-baseret intervention overfor trivselsproblemer. Herefter bliver familierne fulgt med henblik på mental, social og emotionel trivsel til deres børn er 2½ år gamle.

Projektet løber fra januar 2019 til begyndelsen af 2024 og er bl.a. finansieret af TRYG fonden.

Projektet udføres af