Almen praksis struktur

Det primære sundhedsvæsen før og efter strukturreformen

06. august 2010

Den kommunale strukturreform medfører betydelige omlægninger i sundhedsvæsenet. Der bliver lagt øget vægt på rehabilitering og forebyggelse. Projektet har til formål at kortlægge forandringernes betydning for arbejdet i almen praksis.
(John Sahl Andersen)

Læs mere

Sammenlignende studie af det danske sundhedsvæsen og Kaiser Permanente sundhedsforsikringen i USA

06. august 2010

Et delstudie, der vedrører almen praksis funktion.
(John Sahl Andersen)

Læs mere

Seponering af lægemidler i almen praksis

06. august 2010

En undersøgelse af barrierer og fremmende faktorer for seponering af forebyggende lægemidler set ud fra såvel et patient- som et lægeperspektiv.
(John Sahl Andersen, Laura Lindberg)

Læs mere

Anvendelse af sygesikringsregisteret i forskning

06. august 2010

En præsentation af styrker og svagheder i anvendelse af sygesikringsregisteret til forskningsformål.
(John Sahl Andersen)

Læs mere