Bogreception for grundbog til arbejde med børn og unge

FADLs forlag inviterer til bogreception for læreborgen “Mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom hos børn og unge” 1. feb. kl. 16.

Lektor og praktiserende læge Ruth Ertmann og sprogpsykolog, adjunkt Gritt Overbeck har skrevet et kapitel i den nye grundbog i sundhedspleje og sygepleje; ”Mentale helbreds-problemer og psykisk sygdom hos børn og unge”. Bogen imødekommer et højaktuelt behov for et basalt grundlag for sundhedsprofessionelles arbejde med børn og unge” siger Gritt og Ruth. 

Der vil derefter være mulighed for at nyde en forfriskning og snakke med forfatterne og kollegaer.

Du kan naturligvis købe bogen til særlig pris på dagen.

Hvis du har lyst til at kigge forbi, skal du tilmelde dig på via FADLs e-mailadresse: salg@fadlsforlag.dk
Henvendelser angående receptionen rettes ligeledes til salg@fadlsforlag.dk.