Vejledning

Bacheloropgaver og kandidatspecialer på medicinstudiet
Forskningen ved afdelingen for Almen Medicin er opdelt i forskningsgrupper og vi vejleder fortrinsvis i opgaver, som har relation til forskningsgruppernes interesseområder. 

Hvis du ønsker at blive vejledt af en af afdelingens forskere, skal du gå ind på afdelingens sider om forskning. Her kan du læse mere om forskningsgruppernes interesseområder og du kan se hvem der er forskningsgruppeleder for de forskellige forskningsgrupper.

Hvis du søger en vejleder ved afdeling for Almen Medicin skal du kontakte forskningsgruppelederen for det forskningsemne du ønsker vejledning i.

MPH og kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab
Afdelingen udfører også vejledningsopgaver på MPH uddannelsen og kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab.