Dagny Ros Nicolaisdottir

Dagny Ros Nicolaisdottir

Datamanager

Arbejder med datamanagement og statistiske analyser primært på registerdata med fokus på befolkningens sundhed, herunder faktorer for og konsekvenser af sygdomme. Ud over det er jeg databasemanager på Folkesundhedsdatabasen hvor jeg deltager i den daglige drift af databasen og vejleder forskere i projektopstart og datasikkerhedsregler.

ID: 155604468