Iben Charlotte Aamann

Iben Charlotte Aamann

Forsker

En opdateret profil findes her:

Iben Charlotte Aamann – Publikationer — Region Sjælland (regsj.dk)

Forskningsbaggrund

Jeg forsker i ulighed i sundhed med borger- og patientperspektiver i centrum. Min forskning er udviklings- og anvendelsesorienteret med fokus på bl.a. læring og kompetenceudvikling både for borgere og professionelle.

Formålet med mit virke er at øge lighed i sundhed og jeg har beskæftiget mig med problematikker indenfor bl.a. borgerrettet forebyggelse, sundhedsfremme og ulige adgang til sundhedsydelser.

Metodisk opererer jeg med en bred vifte af involverende og samskabende greb kombineret med sociologiske og kulturteoretiske ræsonnementer om ulighed. Min forskning foregår derfor altid i tæt samarbejde med borgere, kommuner, almen praksis og andre relevante aktører.

ID: 17220821