mxb897 mxb897

mxb897 mxb897

Seniorforsker, Gæsteforsker, Ekstern lektor

Medlem af:

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Undervisning på medicinstudiet 1. og 12. semester.

  Undervisning på forskningstræningen for specialeuddannelsen i almen medicin.

  Supervision af medicinstuderende, praksisreservelæger og uddannelsesamanuenser i almen praksis.

  Klinisk arbejde

  Deltidsansat i APU-klinikken ved Københavns Universitet

  Aktuel forskning

  Mit primære forskningsområde er sundhed, sygdom og sociale forhold hos børn og relationerne imellem disse. Jeg er særlig interesseret i familier med sygdom eller handicap i familien, forældres reaktioner når de får et handicappet barn, eller børns reaktion og helbred når en af deres forældre er syge.
  I min ph.d afhandling har jeg interviewet forældre til svært handicappede børn igennem en årrække og fokuseret på diagnosens betydning, oplevelsen af mødet med sundhedsvæsenet og socialvæsenet, med særligt fokus på eventuelle negative effekter af at blive patient eller klient og jeg har beskrevet coping og ressource-dannelse under langvarig stress og belastning i disse familier. Videre beskæftiger jeg mig med smerter hos børn, betydningen af smerter, sammenhænge med barnets livsvilkår og behandlingen af disse børn i almen praksis. Jeg arbejder også med gynækologiske problemstillinger i almen praksis, med særlig fokus på henvendelser fra asymptomatiske unge kvinder og deres forestillinger om gynækologisk tjek. Endelig har jeg et medicinsk-pædagogisk forskningsprojekt om medicinstuderendes udbytte af tidlig patientkontakt. Jeg arbejder både med kvalitative metoder med individuelle interviews og fokusgrupper og kvantitativt med anvendelse af spørgeskemaer.
  Samarbejde med det nordiske almenmedicinske børneforskningsnetværk.

  Ph.d.-afhandling

  How do they manage?
  The development of a theory of resource-creation through a qualitative study of parents of  a severely disabled child.

  Download Anette Graungaards ph.d.-afhandling ved at klikke på dette link

  Aktuelle projekter:

  Smerter hos børn

  Sundhed i skoletiden

  Coping og ressourcer hos forældre til svært handicappede børn -et follow up studie

  Udvalgte publikationer

  1. Udgivet

   Why do we need a diagnosis? A qualitative study of parents' experiences, coping and needs, when the newborn child is severely disabled

   mxb897, mxb897 & Skov, L., 2007, I: Child: Care, Health and Development. 33, s. 296-307

   Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  ID: 545844