Ida Scheel Rasmussen

Ida Scheel Rasmussen

Postdoc

Jeg har en ph.d. i folkesundhed og epidemiologi. Jeg arbejder primært med kohorte- og registerdata.

Jeg er tilknyttet to projekter, et på Center for Almen Medicin og et andet på Afdelingen for Epidemiologi:

FamilieTrivsel (Family Wellbeing): FamilieTrivsel er et stort RCT, der har til formål at evaluere effekten af en webintervention (Robustbarn.dk), som henvender sig til forældre til små børn.

COVIDMENT: COVIDMENT sigter mod at fremme forståelsen af mental sundhed under COVID-19 pandemien. Projektet kombinerer befolkningsregistre, biobanker og longitudinale spørgeskemadata fra forskellige kohorter til at undersøge mental trivsel under og efter pandemien.

Mulige interessekonflikter

Ingen.

Primære forskningsområder

Epidemiologiske studier om:

  1. Tidlige indikatorer for børn og unges mentale trivsel.
  2. Unges livsforløb med særligt fokus på deres mentale velbefindende.
  3. Adfærdsmæssige udfordringer og psykiatriske diagnosemønstre blandt børn og unge.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab på kurset 'Avanceret Epidemiologi' på Københavns Universitet.

Derudover fungerer jeg som vejleder for specialestuderende, primært fra medicinstudiet. 

 

ID: 44681510