Daniel Alexander Bitsch-Düring

Daniel Alexander Bitsch-Düring

Videnskabelig assistent

Jeg er ansat som forskningsassistent i Center for Almen Medicin. Jeg har klinisk baggrund som fysioterapeut, hvor jeg har arbejdet med neurologi og kompleks smerte, hvortil jeg har undervist personale og patienter i disse. I klinisk kontekst har jeg haft udviklingsopgaver relateret til identifikation og implementering af terapeutfaglige kliniske tests og screeninger. Jeg har akademisk erfaring med metodetrianguleret procesevaluering af randomiserede kontrollerede forsøg.   

Interesseområder

  • Procesevaluering
  • Implementering
  • Komplekse interventioner
  • Metodetriangulering

Aktuel forskning

Procesevaluering i LightCOM-projektet

ID: 346067872