Anne Møller

Anne Møller

Lektor

Jeg arbejder deltids som praktiserende læge og deltids som forsker inden for almen medicin. De sidste par år har mit forskningsområde været som projektleder på et projekt, hvis formål har været at undersøge om vi kan bedre patienter med svær psykisk sygdoms overlevelse og livskvalitet. Projektet, som i daglig tale kaldes SOFIA (Sammen Om Fysisk og psykisk helbred I Almen praksis), har undersøgt en intervention i almen praksis med forlængede konsultationer med det formål at opspore fysisk sygdom blandt patienter med svær psykisk sygdom, dvs. psykotiske lidelser, bipolær lidelse og svær depression. Projektet har løbet i mange år og afsluttes ved udgangen af 2023. Se hjemmesiden for SOFIA for yderligere information. Vi arbejder på at analyse og formidle data fra pilotstudiet i SOFIA, det drejer sig om data omkring rekruttering af både læger og patienter, en procesevaluering og forskellige litteratur og registerstudier. 

I min postdoc arbejdede jeg med måling af livskvalitet blandt patienter med flere samtidige sygdomme (multisygdom). Det arbejde har jeg fortsat i SOFIA studiet, og Kristine Bissenbakker har på baggrund af mit forarbejde under sin PhD udviklet et spørgeskema om livskvalitet (MMQ). Aktuelt arbejder vi på at udvikle nogle nøglespørgsmål om livskvalitet, som praktiserende læger kan bruge i konsultationerne. 

Jeg interesserer mig bredt for almenmedicinske emner, men jeg har en specifik interesse for arbejds- og socialmedicinske problemstillinger og har skrevet ph.d. om ”Arbejdets betydning for aldringsprocessen”. Jeg har tidligere arbejdet med whiplash og arbejdstilknytning og arbejder videre med projekter om muskelskeletbesvær og arbejdstilknytning i samarbejde med Arbejdsmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus. Derudover er jeg medlem af styregruppen for CAG ROAD, som er et klinisk akademisk tværfagligt samarbejde omkring artroseforskning især knæartrose, og derigennem er jeg vejleder på en række projekter. 

Jeg arbejder deltids som praktiserende læge og derudover underviser jeg blandt andet på Forskningstræningen på speciallægeuddannelsen i almen medicin, på speciallægeuddannelsen og især på medicinstudiet på 1. og 6. semester kandidatkurset i almen medicin.

ID: 16119484