30. september 2019

Velux Kernegruppebevilling til Ezio di Nucci

Professor Ezio di Nucci fra Afdeling for Sundhedstjenesteforskning modtager 6,0 mio. kr. fra Velux Kernegruppeprogram for humanvidenskaber til projektet ”The Future of Family Relationships”.

Formålet med FutureFamily-projektet er at tilbyde en detaljeret filosofisk analyse af arten og værdien af familieforhold i det 21. århundrede. Nærmere bestemt sigter vi på at udvikle et filosofisk fundament, som kan trække på sociale, juridiske og politiske spørgsmål. Et sådant fundament, der giver grundlæggende begrebsmæssig og etisk vejledning, vil hjælpe vores sociale og politiske institutioner med at træffe retfærdige beslutninger for fremtidens familier med særlig henvisning til de seneste sociale og teknologiske ændringer i samfundet.

Læs mere om projektet her