4. september 2020

Ny rapport: Hvordan skaber vi mindre ulighed i sundhed?

Sundhedsstyrelsen udgiver den 2. september 2020 rapporten ”Indsatser mod ulighed i sundhed”. Den beskriver, hvor man kan sætte ind for at nedbringe social ulighed i sundhed og bygger på en systematisk gennemgang af den eksisterende viden. Rapporten er udarbejdet af forskere fra Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Rapporten supplerer Sundhedsstyrelsens nye statusrapport om, hvordan det ser ud med ulighed i sundhed og sygdom i Danmark ved at give anbefalinger om indsatser på alle niveauer i samfundet. Anbefalingerne bygger på omfattende epidemiologisk viden, en sammenfatning af policy anbefalinger fra ekspertgrupper i Danmark, Sverige, Norge, England og WHO samt på gennemgangen af nyere interventionsevidens på området.

Læs mere og find link til rapporten

Se sundhedsstyrelsens webinar om social ulighed i sundhed, hvor hovedresultaterne fra rapporten præsenteres