24. september 2019

Ny bog: Hvordan mindsker vi uligheden i sundhed?

Signild Vallgårda skriver i denne lille bog om fire udfordringer med den sociale ulighed i sundhed og indsatsen over for den i Danmark. Den første udfordring er, at ulighedens omfang er stort. Den anden er, at mange kun ser den ulighed, der berører de såkaldte ressourcesvage. Den tredje er, at forklaringer og indsatser ofte begrænser sig til nogle få adfærdsformer. Den fjerde er, at den politiske interesse for emnet, trods smukke formuleringer, synes marginal. I bogen diskuterer hun også, hvordan man kan definere social ulighed, og hvilken betydning forskellige definitioner kan få for, hvad slags ulighed man ser og hvordan man forklarer den.

Bogen er udgivet af Informations Forlag.