12. september 2019

NY BOG: 5.udgave af Forskningsmetoder i Folkesundhedsvidenskab.

Mandag 19.august udkom 5.udgave af "Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab" på forlaget Munksgaard. Lærebogen er redigeret af lektor Anja Marie Bornø Jensen og professor Signild Vallgårda fra Afdeling for Sundhedstjenesteforskning.

I bogen præsenterer 25 forskere, de fleste her fra IFSV, forskellige folkesundhedsvidenskabelige forskningsmetoder, der spænder fra kvalitative interviews, diskursanalyse og antropologisk feltarbejde til epidemiologi og spørgeskemastudier.

Forfatterne er: Lisbeth B. Knudsen, Mette Hartlev, Mette Madsen, Mogens Grønvold, Signild Vallgårda, Sniff Andersen Nexø, Ulla Christensen, Mette Nordahl Svendsen, Susan Reynolds Whyte, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Klaus Lindgaard Høyer, Anja Marie Bornø Jensen, Dorthe Brogård Kristensen, Katrine Strandberg-Larsen, Maria Kristiansen, Ivan Lind Christensen, Iben Mundbjerg Gjødsbøl, Ivana Bogicevic, Mette Terp Høybye, Søren Rud, Maria Olejaz Tellerup, Signe Smith Jervelund, Sarah Fredsted Villadsen, Anna Vera Jørring Pallesen og Mette Kirstine Tørslev.

Nyt i 5. udgave af bogen er kapitlerne om mixed methods, interventionsforskning, participatoriske metoder samt formidling af forskningsresultater. Alle andre kapitler er enten skrevet helt på ny eller reviderede.

På dette link kan man se indholdsfortegnelse, forord og omtale af bogens forfattere.

Udgivelsen markeres med en lille festlighed for forfatterne, kolleger og studerende

Mandag 23.september 2019 kl 15-1630 i lokale 10-0-11 på CSS.

Den dag sælges bogen med 25% rabat, og der vil være snacks og forfriskninger til de fremmødte.