Ledige stillinger på Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

IFSV > Nyheder > Ledige stillinger

15. august 2018

Ledige stillinger på Institut for Folkesundhedsvidenskab

Instituttet rekrutterer i øjeblikket nyt videnskabeligt personale som følge af en meget vellykket international forskningsevaluering i november 2017, hvor instituttet blev anerkendt for at være et verdensførende institut indenfor folkesundhedsvidenskab. Denne rekruttering er hjulpet på vej af instituttets forbedrede økonomi.

På baggrund af forskningsevalueringen og en strategiproces har vi identificeret de vigtigste forskningsområder, hvor vi prioriterer at rekruttere nye medarbejdere, især på adjunkt-niveau. Vi forventer at denne rekruttering vil fremme instituttets udvikling og være med til at opfylde instituttets mission om at levere det videnskabelige grundlag for bestræbelser på at forbedre folkesundheden, både på nationalt og globalt plan, og at skabe en bedre forståelse af sammenhængen mellem sundhed, individ og samfund såvel som etiske, retfærdigheds-/ligheds- samt politiske konsekvenser.

Dette inkluderer især udvilking af forskning indenfor:

  1. digitalisering og høj kompleksitet i sundhed og mellem sektorer
  2. folkesundhedsinterventioner og innovation
  3. bæredygtig global og miljørelateret sundhed
  4. livsforløbsanalyser
  5. videnskabs- og teknologistudier

Aktuelle ledige VIP- og TAP-stillinger:

School of Global Health på Københavns Universitet søger en kommunikations- og projektmedarbejder (AC-fuldmægtig)
Deadline 11. november 2018

PhD fellowship in Biostatistics at Section of Biostatistics, Department of Public Health
Deadline 12 November 2018

2 PhD fellows in Medical Humanities/Science and Technology Studies
Deadline 15 November 2018

Research Manager for Microbes on the Mind
Deadline 15 November 2018

PhD fellowship in social medicine at Department of Public Health
Deadline 15 November 2018

Projektmanager søges til en 5-årig stilling ved Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin med ansættelse på Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 
Deadline 15. november 2018