15. august 2018

Ledige stillinger på Institut for Folkesundhedsvidenskab

Instituttet rekrutterer i øjeblikket nyt videnskabeligt personale som følge af en meget vellykket international forskningsevaluering i november 2017, hvor instituttet blev anerkendt for at være et verdensførende institut indenfor folkesundhedsvidenskab. Denne rekruttering er hjulpet på vej af instituttets forbedrede økonomi.

På baggrund af forskningsevalueringen og en strategiproces har vi identificeret de vigtigste forskningsområder, hvor vi prioriterer at rekruttere nye medarbejdere, især på adjunkt-niveau. Vi forventer at denne rekruttering vil fremme instituttets udvikling og være med til at opfylde instituttets mission om at levere det videnskabelige grundlag for bestræbelser på at forbedre folkesundheden, både på nationalt og globalt plan, og at skabe en bedre forståelse af sammenhængen mellem sundhed, individ og samfund såvel som etiske, retfærdigheds-/ligheds- samt politiske konsekvenser.

Dette inkluderer især udvikling af forskning indenfor:

  1. digitalisering og høj kompleksitet i sundhed og mellem sektorer
  2. folkesundhedsinterventioner og innovation
  3. bæredygtig global og miljørelateret sundhed
  4. livsforløbsanalyser
  5. videnskabs- og teknologistudier

Aktuelle ledige VIP- og TAP-stillinger:

Three year postdoc position at the Department of Public Health, University of Copenhagen
Deadline 18. december 2018

Postdoctoral Fellowship Positions in Biostatistics and Environmental Epidemiology
Deadline 1. januar 2019