5. november 2018

FamilieTrivsel i almen praksis

14 mio. kr. til forskningsprojekt, som skal styrke familien og børns mentale sundhed gennem udvikling af de forebyggende undersøgelser hos egen læge.

Foto: Caroline Dorothea Poulsen

TrygFonden har bevilget godt 14 mio. kr. til en forskergruppe ved instituttets Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis.

”Vi inkluderer familierne i projektet ved første graviditetsundersøgelse og følger dem gennem de forebyggende undersøgelser frem til børnene er 2½ år. Familiens læge bliver trænet i at vurdere barnets psykomotoriske udvikling,  forældre-barn-interaktionen og i at anvende den nye børnejournal. Samtidig vil interventionsgruppen modtage webbaseret psykoedukation (robusthedstræning); det er redskaber til, at styrke mental trivsel i familien” fortæller professor Philip Wilson, som leder forskningsprojektet.

Der er stor tilslutning til de forebyggende svangre- og børneundersøgelser i almen praksis. Børneundersøgelsen blev indført for mere end 60

Foto: Nina Bonne Breum

år siden og havde dengang til formål at sænke børnedødeligheden. I dag er de fleste danske børn i fysisk trivsel; hvorimod der ses en stigning i psykosocial udfordringer. Forskningsprojektet ’FamilieTrivsel i Almen Praksis’ tager afsæt i, at børneundersøgelsen i almen praksis udgør en unik mulighed for at tage temperaturen på det lille barns og familiens mentale trivsel og introducerer støttende redskaber til familien på et tidligt tidspunkt. Børneforskningsgruppen på afdeling for almen medicin har gennem det sidste år i et pilotstudie testet en ny børnejournal med et forstærket fokus på mental trivsel. ”De praktiserende læger i vores pilotstudie havde savnet en systematik til at beskrive børnenes mentale trivsel; det fik de med den nye børnejournal” fortæller seniorforsker Kirsten Lykke. Forskergruppen, som også omfatter Anette Graungaard, Gritt Overbeck og Jakob Kragstrup, samarbejder med andre forskere fra Københavns Universitet og universiteteterne i Aberdeen og Gøteborg. Projektet, som vil afprøve interventionen i et randomiseret forsøg, med 100 praktiserende læger og i alt 1.000 familier samarbejder med andre børneforskere ved Instituttet.

Projektet er 5-årigt og interventionen udføres sammen med Komiteen for Sundhedsoplysning.