30. januar 2020

Er der en sammenhæng mellem brug af sociale medier og stress?

87 procent af deltagerne i SmartSleep Eksperimentet angiver, at de tjekker sociale medier minimum én gang om dagen, og knap hver fjerde deltager angiver, at de tjekker sociale medier hver eller hver anden time. Det er især de yngre deltagere, som tjekker sociale medier, og 56 procent af de 16-24-årige tjekker sociale medier hver eller hver anden time. De mest benyttede sociale medier blandt danskere over 15 år er Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat. 

Nye resultater fra undersøgelsen viser, at brug af sociale medier er relateret til stress. Som det ses af figuren, er sammenhængen særlig markant blandt kvinder. Knap én ud af fire kvindelige deltagere, som tjekker sociale medier hver eller hver anden time, angiver, at de ofte føler sig stressede. Blandt de mandlige deltagere, som ofte tjekker sociale medier, føler 13 procent sig ofte stressede.

Sammenhængen mellem sociale medier og stress er måske ikke overraskende. Dog kommer det bag på forskerne , at så stor en andel af kvinder, der ofte tjekker sociale medier, føler sig stressede. 

"Mange, der tilbringer meget tid på sociale medier, sammenligner deres eget liv med det perfekte liv, som ofte fremstilles på sociale medier igennem redigerede billeder og opslag. Dette kan fremkalde en følelse af mindreværd, som kan være stressende," fortæller Nete Dissing, der er forsker og projektleder på SmartSleep Eksperimentet.
Søjlediagram der viser andelen af personer, som føler sig stresset - fordelt på kvinder og mænd.

Note: Føler sig stresset = ja, ofte. Brug af sociale medier sjældent eller aldrig = ugentligt eller sjældnere, aldrig eller bruger ikke sociale medier.